Cala Molí

via ferrada cala moli

Aventura Girona et porta a fer la via ferrada de Cala Molí, situada a la localitat de Sant Feliu de Guíxols, a la província de Girona.

És l’única via ferrada d’Europa ubicada tant a prop del mar, de fet durant tota l’activitat ens trobem just davant del mediterrani, en una zona situada dins el “Pla d'Espais d’Interès Natural”.

Ideal per realitzar en grup (comiat de solter/a o Team Building).

 

Fitxa tècnica

Nivell de dificultat: nivell mitjà
Descripció: via ferrada situada a la Costa Brava amb unes vistes sobre el mar espectaculars. És necessari no tenir vertigen i tenir un mínim d'estat físic, trobarem tot tipus de ponts i parts horitzontals i verticals.

Cal tenir en compte l'estatura mínima del participant d'1,55 metres.

Programa

Punt de trobada: Sant Feliu de Guíxols, a les 8:00 hores. Veure mapa.
Arribada: 8:00 hores.
Brifing: 20 minuts.
Accés a la via: immediat.
Durada de l’activitat: 2-3:00 hores.
Retorn: 5 minuts.
Refrigeri: 30 minuts.
Finalització de l'activitat Entre 12:00h i 12:30hores

Possibilitat de realitzar aquesta via ferrada a la tarda (consultar horaris)

Possibilitat de quedar a Girona (consultar disponibilitat)

Els caps de setmana acostuma a ser molt transitada

Media

vies-ferrades-2-cala-moli-01
vies-ferrades-2-cala-moli-02
vies-ferrades-2-cala-moli-03
vies-ferrades-2-cala-moli-04
vies-ferrades-2-cala-moli-05
vies-ferrades-2-cala-moli-06
vies-ferrades-2-cala-moli-07
vies-ferrades-2-cala-moli-08
vies-ferrades-2-cala-moli-09
vies-ferrades-2-cala-moli-10
vies-ferrades-2-cala-moli-11
vies-ferrades-2-cala-moli-12

Mapa del lloc

Què cal portar?

Què porta el participant

 • motxilla
 • aigua (1,5 litres)
 • crema solar
 • roba còmode (d'acord amb l'estació de l'any en que es realitza l'activitat)
 • calçat esportiu
 • guants tipus ciclista (no és necessari però sí aconsellable)

Què porta Aventura Girona

Aventura Girona: Dins del preu s’inclou tot el material homologat per la UIAA i la CEE necessari per a realitzar l’activitat (casc, cinyell i bag d’ancoratge amb disipador), guia titulat, reportatge fotogràfic* i assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.
A més a més Aventura Girona et convidarà a una beguda, en finalitzar l'activitat.
*Aventura Girona no atendrà reclamacions sobre el número i característiques de les fotos realitzades durant les activitats , ni sobre casos de força major on aquestes no es puguin recuperar. Els nostres guies no són fotògrafs professionals, realitzen les instantànies tant bé com saben . El seu objectiu primordial és el guiatge i la seguretat dels participants i no el reportatge fotogràfic de l’activitat, cortesia de l’empresa inclosa en el preu.

Preus

1 persona, 90 euros
Grup de 2 a 3 persones, 45 euros per persona
Grup de 4 a 10 persones, 35 euros per persona
Grup de 11 a 20 persones, 30 euros per persona
Grup superior a 20 persones, 25 euros per persona

El preu anirà en funció del nombre de persones que finalment realitzin l'activitat. La no realització de l'activitat per part del client al moment del seu inici no li exonera del pagament del seu import total.

Podreu afegir-vos a grups ja existents creats per Aventura Girona.

Durant els mesos de juliol i agost, Aventura Girona t’ofereix la possibilitat de compartir l’aventura només en companyia dels teus amics i/o familiars. Si així ho desitges, efectuant un pagament al preu de 8 persones tanquem grup. D’aquesta manera, podràs gaudir de l’activitat amb el guia que estarà únicament i exclusiva per vosaltres.

Un cop confirmada la disponibilitat per part d'Aventura Girona es realitzarà una paga i senyal en el moment de contractar l’activitat a través de PayPal o número de compte que us facilitarem mitjançant correu electrònic. La resta de l’import s’abonarà el dia de l’activitat.

CANCEL·LACIÓ DE RESERVA:

La cancel·lació de l'activitat amb menys de 24 hores d'antelació comportarà la pèrdua del 100% de l'import de la paga i senyal.

La decisió de cancel·lar per causes meteorològiques o de força major és responsabilitat exclusiva del proveïdor de l' activitat.

En cas de cancel·lació per qüestions meteorològiques o de força major, es concertarà una nova data, deixant la reserva amb data oberta o es retornarà l'import de la reserva.

L'empresa no es responsabilitza de la pèrdua, dany i robatori/furt dels objectes personals dels clients de manera que no atendrà cap reclamació en aquest sentit.

TERMES I CONDICIONS DE CONTRACTE

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

La vía ferrata de Cala Molí está situada en la localidad de Sant Feliu de Guíxols, en la provincia de Girona.

Es la única vía ferrata de Europa ubicada tan cerca del mar, de hecho toda la actividad la realizaremos justo delante del mar Mediterráneo, en una zona situada dentro del  “Pla d’Interès de Catalunya”.

Ideal para realizar en grupo (despedidas de soltero/a o Team Building).

 

Ficha técnica

Nivel de dificultad: Medio
Descripción: Es una vía ferrata situada en la Costa Brava con unas vistas sobre el mar espectaculares. Es necesario no tener vértigo y tener un mínimo de estado físico. Encontraremos todo tipo de puentes y partes horizontales y verticales.

Es necesario tener una estatura mínima de 1,55 metros.

Programa

Punto de encuentro: Sant Feliu de Guíxols a les 8:00 horas.Ver mapa.
Llegada: 8:00 horas.
Brifing: 20 minutos.
Acceso a la vía: Inmediato.
Duración de la actividad: 2-3:00 horas.
Retorno: 5 minutos.
Refrigerio: 30 minutos.
Finalización de la actividad Entre 12:00h and 12:30h

Posibilidad de realizar esta vía ferrata por la tarde (consultar horarios)

Posibilidad de quedar en Girona (consultar disponibilidad)

Los fines de semana suele estar muy transitada.

Media

vies-ferrades-2-cala-moli-01
vies-ferrades-2-cala-moli-02
vies-ferrades-2-cala-moli-03
vies-ferrades-2-cala-moli-04
vies-ferrades-2-cala-moli-05
vies-ferrades-2-cala-moli-06
vies-ferrades-2-cala-moli-07
vies-ferrades-2-cala-moli-08
vies-ferrades-2-cala-moli-09
vies-ferrades-2-cala-moli-10
vies-ferrades-2-cala-moli-11
vies-ferrades-2-cala-moli-12

Mapa del lugar

Qué llevar

Qué lleva el participante

 • mochila
 • agua (1,5 litros)
 • crema solar
 • ropa cómoda (según la época del año)
 • zapatillas de deporte
 • guantes tipo ciclista (no es necesario pero sí aconsejable)

Qué lleva Aventura Girona

Aventura Girona Dentro del precio se incluye todo el material homologado por la UIAA y la CEE necesario para realizar la actividad (arnés, casco y cabo de doble anclaje con disipador) guía titulado, reportaje fotográfico* y seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
Además Aventura Girona te invitará a una bebida al finalizar la actividad.
*Aventura Girona no atenderá reclamaciones sobre el número y características de las fotos realizadas durante las actividades, ni sobre casos de fuerza mayor donde éstas no puedan recuperarse. Nuestros guías no son fotógrafos profesionales, realizan las instantáneas lo mejor que pueden. Su objetivo primordial es la guía y la seguridad de los participantes y no el reportaje fotográfico de la actividad, cortesía de la empresa incluida en el precio.

Precios

1 persona 90 euros
Grupo de 2 a 3 personas, 45 euros por persona
Grupo de 4 a 10 personas, 35 euros por persona
Grupo de 11 a 20 personas, 30 euros por persona
Grupo superior a 20 personas, 25 euros por persona

El precio de la actividad irá en función del número de personas que finalmente realicen la actividad. La no realización de la actividad por parte del cliente en el momento de su inicio no le exonera del pago de su importe total.

Podréis uniros a grupos ya existentes creados por Aventura Girona.

Durante los meses de julio y agosto, Aventura Girona te ofrece la posibilidad de poder compartir la aventura solo con tus amigos y/o familiares. Si lo deseas, pagando el precio de 8 personas cerramos grupo, así podréis disfrutar de la actividad con el guía que os acompañará única y exclusivamente a vosotros.

Una vez confirmada la disponibilidad por parte de Aventura Girona se realizará una paga y señal en el momento de contratar la actividad a través de PayPal o número de cuenta que os facilitaremos mediante correo electrónico. El resto del importe se abonará el día de la actividad

CANCELACIÓN DE RESERVA:

La cancelación de la actividad con menos de 24 horas de antelación conllevará la pérdida del 100% del importe de la paga y señal.

La decisión de cancelar por causas meteorológicas o de fuerza mayor es responsabilidad exclusiva del proveedor de la actividad.

En caso de cancelación por cuestiones meteorológicas o de fuerza mayor, se concertará una nueva fecha, dejando la reserva con fecha abierta o se devolverá el importe de la reserva.

La empresa no se responsabiliza de la pérdida, daño y robo/hurto de los objetos personales de los clientes de manera que no atenderá ninguna reclamación en este sentido.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATO

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).

 

Cala Molí

via ferrada cala moli

Cala Molí is a via ferrata located in the borough of Sant Feliu de Guíxols, in Girona province.

It is the only via ferrata by the sea in Europe, in fact during the whole activity you will be in front of the Mediterranean sea, in an area in the “Pla d’Interès de Catalunya”.

This via ferrata is recommended for groups (Stag or Hen Nights, Teambuilding).