logo aventura girona black

Aventura Girona
+34 633 161 679
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

INFORMACIÓ I RESERVES

INFORMACIÓ I RESERVES

Missatge enviat amb èxit!

Termes i condicions de contracte

1a Queda prohibit l’abandó durant el trajecte de tot tipus d’objectes i el client es compromet a seguir les indicacions dels guies per respectar i protegir el medi ambient.

2a L’empresa proporciona per a la pràctica de l’activitat els següents elements: equip complet i l’empresa es reserva el dret d’admissió de material no proporcionat per AVENTURA GIRONA.

3a El client declara expressament, indicant-ho amb la seva signatura en el present contracte, estar informat dels requisits mínims per a la pràctica de l’activitat, els quals assenyala posseir i haver estat informat exhaustivament dels comportaments que ha de seguir en cas de perill, assumint que contracta una activitat de risc i amb això qualsevol incidència que pogués sorgir en el seu desenvolupament. Tots ells es contemplen en l’annex del present contracte.
Les activitats en el medi natural impliquen l’acceptació d’un risc potencial que des d’AVENTURA GIRONA treballem per evitar però que no podem eliminar.

4a L’empresa AVENTURA GIRONA posa a la disposició del client un Guia de Descens de Barrancs i el client es compromet a seguir les seves instruccions, podent detenir-se i cessar l’activitat per a aquelles persones que no compleixin aquesta estipulació.

5a L’empresa AVENTURA GIRONA. disposa de pòlisses de:
A-Responsabilitat civil amb l’Asseguradora AXA (902404084) a través de la corredoria d’assegurances GÀL·LIA(972 401016) i amb núm. de pòlissa 8604944.
B-Assistència sanitària amb l’Asseguradora AXA amb núm. de pòlissa 8604638 a través de la corredoria d’assegurances GÀL·LIA .La informació completa sobre les cobertures i condicions de l’assegurança estan a la disposició dels clients en les nostres oficines. Així mateix l’empresa compta amb fulles de reclamació a disposició dels clients.

6a La cancel·lació de l’activitat per part del client amb menys de 24 hores d’antelació comportarà la pèrdua del 100% de l’import de la paga i senyal. La no realització de l’activitat per part del client al moment del seu inici no li exonera del pagament del seu import total.

7a L’activitat podrà ser suspesa per l’empresa per raons meteorològiques prèvies, força major o que es presentin durant la mateixa, o per qualsevol altre tipus de motius que el guia estimi rellevants. En cas de cancel·lació per qüestions meteorològiques o de força major, es concertarà una nova data, deixant la reserva amb data oberta o es retornarà l’import de la reserva.

8a L’empresa no es responsabilitza de la pèrdua, dany i robatori/furt dels objectes personals dels clients de manera que no atendrà cap reclamació en aquest sentit

9a El present contracte no inclou el transport o recollida fins al lloc de realització de l’activitat contractada.

10a AVENTURA GIRONA no atendrà reclamacions sobre  el número  i característiques  de les fotos realitzades durant les activitats , ni sobre casos de força major  on aquestes no es puguin recuperar. Els nostres guies no són fotògrafs professionals, realitzen les instantànies  tant bé com saben . El  seu  objectiu primordial és  el guiatge i   la seguretat dels participants i  no el reportatge fotogràfic de l’activitat, cortesia de l’empresa inclosa en el preu.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES

El Client declara sota la seva sencera responsabilitat que:

 • • Sap nedar i que ha escollit voluntàriament realitzar l’activitat contractada.
 • • No pateix malalties cardiovasculars, no es troba en estat de gestació, ni pateix qualsevol altra lesió que li impedeixi realitzar l’activitat sense risc per a la seva salut i davant el risc ha consultat al metge.
 • • No pateix Asma, Epilèpsia, Diabetis, Esquizofrènia o trastorns similars.
 • • Si porta pròtesis (inclosa silicona) assumeix personalment el risc de dany en la mateixa que l’activitat que portarà a terme pugui ocasionar.
 • • És major d’edat o compta amb el permís del seu legal representant per a la realització de l’activitat.
 • • Li ha estat explicada l’activitat i els riscos que comporta, així com els comportaments que ha d’observar.
 • • Es compromet a seguir les instruccions del guia que dirigeix l’activitat.
 • • Assumeix la responsabilitat pels actes que realitzi i que no siguin acordes amb les explicacions i ordres que rebi del guia.
 • • No es troba sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefaents, així com qualsevol altra medicació que pugui comprometre la seva estabilitat, reflexos o que de qualsevol altra manera incideixin en la seva capacitat.
 • • Coneix l’existència de l’assegurança de Responsabilitat civil i d’Assistència sanitària.
 • • Li ha estat proporcionat tot el material tècnic o de seguretat per a la pràctica de l’activitat.
 • • Permet que el material fotogràfic de l’activitat, AVENTURA GIRONA el pugui utilitzar per a finalitats promocionals de la mateixa.
 • Clàusula informativa als participants de les activitats d’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

  Consulteu la nostra política de privacitat

   

  costa bravaGoogle Reviews logotrip Trip Advisor 2016  2017 COE Logos Green bkg translations es ES AR LX  trip advisor 2018 ok 2019 COE Logos Green bkg translations es ES AR LX actiu

  © Aventura Girona | logo whatsapp +34 633 161 679 |Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. | Avís legal